2023 TYT Kimya Konuları ve Soru Dağılımı (MEB)

160

Temel Yeterlilik Testinde karşılaşılacak olan 2023 TYT Kimya konuları, MEB tarafından paylaşılan verilerden elde edilerek sizlere sunulmuştur. Ayrıca aşağıda TYT Kimya konuları ve TYT Kimya Soru Dağılımı  ile birlikte konuların anahtar kelimelerini de bulabilirsiniz.

2023 YKS Kimya konularına bakıldığında TYT ve AYT alanlarında 9-10-11 ve 12. sınıflara ait konulardan sorular gelmektedir. 2023 TYT Kimya konuları ise genelde 9 ve 10.sınıf konuları olan KİMYA BİLİMİ, ATOM VE PERİYODİK SİSTEM, KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER, MADDENİN HÂLLERİ, DOĞA VE KİMYA, KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR, KARIŞIMLAR, ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR bölümlerinden oluşur.

2023 YKS Kimya Konuları ve Soru Dağılımı

9.1. KİMYA BİLİMİ

Anahtar kavramlar: bileşik, bilim insanı, element, formül, kimya, laboratuvarda güvenlik, madde,
sembol, simya

9.2. ATOM VE PERİYODİK SİSTEM

Anahtar kavramlar: absorbsiyon (soğurma), ametal, atom, atom modeli, atom yarıçapı, elektron
ilgisi, elektron, elektronegatiflik, emisyon (yayma), grup, iyon, iyonlaşma enerjisi, izobar,
izoelektronik, izoton, izotop, metal, nötron, periyodik sistem, periyot, proton, teori, yarı metal

9.3. KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

Anahtar kavramlar: apolar kovalent bağ, bağ enerjisi, değerlik elektronu, hidrojen bağı, iyon, iyonik
bağ, kimyasal bağ, kovalent bağ, metalik bağ, molekül, moleküller arası etkileşim, polar kovalent bağ

9.4. MADDENİN HÂLLERİ

Anahtar kavramlar: akışkanlık, Avogadro sayısı, bağıl nem, basınç, buhar basıncı, buharlaşma,
donma, erime, genleşme, hacim, kaynama, kırağılaşma (geri süblimleşme), mol, mutlak sıcaklık, nem,
plazma, süblimleşme, viskozite, yoğuşma

9.5. DOĞA VE KİMYA

Anahtar kavramlar: kimyasal kirletici, kirlilik, küresel ısınma, sera etkisi, sert/yumuşak su

10.1. KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR

Anahtar kavramlar: analiz (ayrışma) tepkimesi, asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi,
kanun, kimyasal tepkime, mol, sentez (oluşum) tepkimesi, sınırlayıcı bileşen, tepkime denklemleri,
yanma tepkimesi, yüzde verim

10.2. KARIŞIMLAR

Anahtar kavramlar: adi karışım, aerosol, çözücü, çözünen, çözünme, damıtma, derişim, diyaliz,
emülsiyon, heterojen karışım, homojen karışım (çözelti), koligatif özellik, kolloid, kristallendirme,
özütleme (ekstraksiyon), ppm, süspansiyon, süzme, yüzdürme (flotasyon)

10.3. ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR

Anahtar kavramlar: aktif metal, amfoter metal, asit, baz, indikatör, nötralleşme, pH/pOH, soy metal,
tuz, yarı soy metal

10.4. KİMYA HER YERDE

Anahtar kavramlar: ağartıcı, apolar grup, mer/monomer/polimer, polar uç, yüzey aktif madde,
hijyen, organik gıda, geri dönüşüm

11.1. MODERN ATOM TEORİSİ

Anahtar kavramlar: atom, atom modeli, Aufbau Prensibi, değerlik elektronu, değerlik orbital,
elektron dizilimi, elektron ilgisi, elektronegatiflik, enerji düzeyi (katman), Hund Kuralı, iyonlaşma
enerjisi, kuantum sayıları, küresel simetri, orbital (dalga fonksiyonu), Pauli İlkesi, periyodik sistem,
teori, yörünge, yükseltgenme basamağı

11.2. GAZLAR

Anahtar kavramlar: basınç, difüzyon, doygun buhar basıncı, efüzyon, faz diyagramı, hacim, ideal gaz,
gerçek gaz, kısmi basınç, kritik basınç, kritik sıcaklık, mutlak sıcaklık, standart-normal şartlar

11.3. SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK

Anahtar kavramlar: çözünürlük, dipol-dipol etkileşimleri, dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri,
hidrojen bağı, indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri, iyon-dipol etkileşimleri, iyonindüklenmiş dipol etkileşimleri, molalite, molarite

11.4. KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ

Anahtar kavramlar: bağ enerjisi, ekzotermik tepkime, endotermik tepkime, entalpi, Hess Yasası,
standart oluşum entalpisi, tepkime entalpisi

11.5. KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ

Anahtar kavramlar: aktivasyon enerjisi, hız sabiti, inhibitör, katalizör, ortalama tepkime hızı

11.6. KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE

Anahtar kavramlar: asit-baz çifti, asitlik/bazlık sabiti, Brönsted-Lowry asidi/bazı, çökelme tepkimesi,
çözünürlük çarpımı, denge sabiti, eşdeğerlik noktası, indikatör, kimyasal denge, kuvvetli asit/baz, Le
Chatelier İlkesi, oto-iyonizasyon, pH/pOH, tampon çözelti, titrasyon, zayıf asit/baz

12.1. KİMYA VE ELEKTRİK

Anahtar kavramlar: anot, elektrik yükü, elektrolit, elektrolitik hücre, elektroliz, elektrot, Faraday
sabiti, galvanik hücre, indirgenme, katodik koruma, katot, korozyon, metal kaplamacılık, metallerin
aktiflik sırası, redoks, standart elektrot potansiyeli, tuz köprüsü, yarı hücre, yükseltgenme

12.2. KARBON KİMYASINA GİRİŞ

Anahtar kavramlar: anorganik bileşik, basit formül, elmas, grafit, hibritleşme, molekül formülü,
molekül geometrisi, organik bileşik, yapı formülü, π (pi) bağı, σ (sigma) bağı

TYT 2023 Kimya Soru Dağılımı (Konulara Göre)

KONULAR20222021202020192018
Kimya Bilimi1112
Atomun Yapısı11
Periyodik Tablo1111
Maddenin Halleri11111
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler11111
Kimyasal Hesaplamalar11
Kimyanın Temel Kanunları11
Asit, Baz ve Tuz1111
Karışımlar1111
Kimya Her Yerde11
SORU SAYISI77777

Bir Yorum Yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.